Viktig informasjon om koronaviruset

Fjellsikring - Bøttejuvet

Byttejuvet
Tiltaksnamn Byttejuvet
Tiltaksnr: 15
Kart Fjellskred Bøttejuv på Kommunekart
Høgde Byttejuvet - 1307 m.o.h. Høgaste punkt (varden) 1321 m.o.h
Byggår 2 sett med målepunkt KS 17 mm utsatt i 1937
Føremål Kontroll mot utrasing
Masse i juvet 150 000 - 200 000 m3
Bilete Tilsyn og utsikt 19.07.06
Tilsyn:
Inspeksjon Kontrollert i 1957 og 1978 utan avvik. Vil vurdere satelittmåling mot utrasing
Saksnr 07/506

Tiltaksnamn: Bøttejuvet

Tiltaksnummer: 15
Kart: Bøttejuvet fjellsikring
Høgd: Byttejuvet - 1307 m.o.h Høgste punkt (varden) 1321 m.o.h
Byggår: 2 sett med målepunkt KS 17 mm utsatt i 1937
Føremål: Kontroll av utrasing
Masse i berget: 150 000 - 200 000 m³
Bilete: Tilsyn og utsikt 19.0706

Tilsyn

Inspeksjon: Kontrollert i 1957 og 1978 utan avvik. Vil vurdere satelittmåling mot utrasing.
Saksnr: 07/506

Geolograpportar

Avskrift - Steinskredfare i Årdal 10.04.1957 (PDF, 556 kB)

Til toppen