Ve barnehage

 
Ve barnehage

Ve barnehage er den eldste barnehagen i Indre Sogn. Den vart starta 17 januar 1967. I 1999 vart barnehagen nyrenovert og starta opp att med tre avdelingar. Barnehagen ligg sentralt til i Øvre Årdal. Barnehagen har eit skogsområde, "100 m skogen", i tillegg til uteområdet. Ve barnehage nyttar nærmiljøet aktivt og har uteliv i fokus heile året.

Avdelingar

 • Småtroll: 1-2 år.
 • Huldri:     2-3 år. 
 • Trollgubben:  4-5 år.

Visjon

 • trygge barn - ein føresetnad for vekst og utvikling
 • levande fellesskap med plass til alle
 • barn som vert sett og lytta til.
 • gode opplevingar, glade barn i leik og læring.

Satsingsområde

 • fysisk aktivitet og uteliv
 • eit inkluderande barnehagemiljø
 • berekraftig utvkling

Samarbeidsrådet (SU) og foreldrerådet

Samarbeidsutval Ve barnehage
Namn Funksjon E-post
Eirin Asperheim Leiar SU
Unni Lindborg Nestleiar SU
Karoline Styve Igelkjønn Representant føresette
Randi Irene Røneid Representant personale
Oddveig K. Leine Representant personale
Renate Brun Representant personale
Linda Gildseth Barnehagestyrar lig@ardal.kommune.no

Årsplan

 • Årsplan del 1 - ein felles plan for barnehagane i Årdal kommune Årsplan del 1 (PDF, 932 kB)
 • Årsplan del 2 - vår plan for innhald og aktivitetar dette barnehageåret. Alle foreldre og andre aktuelle samarbeidspartar får denne planen delt ut.   

Her finn du oss

Årdalsvegen 16C, Øvre Årdal

Har du spørsmål?

Linda Gildseth
Barnehagestyrar
E-post
Mobil 458 79 339
Til toppen