Støtte- og avlastningstiltak

Nokon born og unge treng ekstra tid og opplevingar - då kan besøksheim eller støtte-/ungdomskontakt vere eit godt tiltak.

Ein besøksheim tek i mot born ca ei helg i månaden for å gje gode opplevingar for borna og avlastning til foreldre. 

Ein støtte-/ungdomskontakt hjelper born og unge til å delta på aktvitetar og vere meir sosialt aktive. Vanleg oppdragstid er 3-4 timar pr veke.

Besøksheimar og støtte-/ungdomskontaktar må vere stabile. Alle som ynskjer å bli besøksheim eller støtte-/ungdomskontakt må levere utvida politiattest.

Har du spørsmål?

Barnevern fellesnummer
Telefon 57 66 50 10
Til toppen