Økonomiske tiltak

Barnevernstenesta kan tilby økonomiske tiltak til barn og familiar som av særlige grunnar har behov denne type tiltak. 

Me kan tilby ulike typar økonomiske tiltak:

  • Støtte til eller dekkjing av barnehage og SFO
  • Dekkjing av kostnader knytt til fritidsaktivitetar
  • Tilskot til feriar og andre opplevingar
  • Andre tiltak

Har du spørsmål?

Barnevern fellesnummer
Telefon 57 66 50 10
Til toppen