Fakta om Årdal kommune

Årdal er nasjonalparkkommunen som ligg inst i verdas nest lengste fjord, Sognefjorden, og dannar porten til Jotunheimen frå vest. Kommunen høyrer til Vestland fylke og grensar i nord og vest til Luster, i aust til Vang og i sør til Lærdal.

Kommunen har to tettstader, Årdalstangen og Øvre Årdal - lokalt vert desse stadane omtala som Tangen og Øvre. Tettstadene er omkransa av dalane; Naddvik (Vikadalen), Nundalen, indre og ytre Ofredal, Seimsdal, Fardalen og Utladalen. 
Årdal har gjennom historien utvikla seg frå å vere eit jordbrukssamfunn og vidare til eit tradisjonelt industrisamfunn, til no å vere i forkant av industriell teknologisk utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Kommunen har ein stor auke i turisme og det vert arbeidd aktivt med å legge til rette for dei som tek turen til Årdal.

I Årdal vil du oppleve både storindustri, topp moderne samfunn, velstelte gardsbruk, naust ved fjorden, skogsdrift, jakt og fiske i elv og innsjø. Jotunheimen er næraste nabo, Vettisfossen er Noregs og Nord-Europas høgste uregulerte frie fossefall med 275 meter. Tindevegen, fjellvegen mellom Årdal og Turtagrø (32 km) tek deg frå Sognefjorden til Jotunheimen.

Med vår dramatiske natur med fjelltindar, bratte fjellsider og høge fossefall ligg tilhøva godt til rette for avstressande rekreasjon og friluftsliv sommar og vinter. Kommunen har godt utbygde idrettsanlegg for trening, turnering og konkurranse. Nettsida Visit Årdal vil gje deg god informasjon og tips til aktivitetar i Årdal.

Årdal er eit trygt lokalsamfunn, trafikksikker kommune og medlem i Safe Community.

Kjekt å vite om Årdal

Kjekt å vite om Årdal
Kommunenummer 4643
Administrasjonssenter Årdalstangen
Innbyggarnamn årdøl
Ordførar Christian Sønstlien, AP
Folketal 5172 (3. kvartal 2020)
Kart kommunekart
Grunnskular 1. - 10. trinn Farnes skule og Tangen skule
Barnehagar 0-5 år To på Årdalstangen og fire i Øvre Årdal
Vidaregåande skule Årdal vidaregåande
Høgskule Høgskulen på Vestlandet
Tilflyttarkontor Ditt Årdal
Turistinformasjon Visit Årdal
Klima mildt og lite nedbør

Sal av bygdebøker og boka Årdal sett ovanfrå

Sal av bygdebøker og boka Årdal sett ovanfrå
Bygdebøker Pris
Band I 200,-
Band II 200,-
Band III 300,-
Band I og III 450,-
Band II og III 450,-
Band I og II og III 500,-
Skinnband 400,-
Andre bøker
Årdal sett ovanfrå 298,-