Visuell kunst

 Kunsttilbodet vert organisert i grupper etter alder, frå og med 3 klasse til og med 10. klasse. Vi kan gjere unntak for yngre og eldre elevar dersom det er plass.

Kvar gruppe får mellom 60-90 minutt undervisning kvar veke i kunst- og handtverksromma på Farnes og Tangen skule. 

Undervisninga er lagt til måndagar på Farnes skule og tysdagar på Tangen skule.

 Tema for undervisninga er alderstilpassa. Døme på tema er fargelære, ulike teikne- og maleteknikkar, arbeid med ulike kvalitetar på penslar og blyantar, lage skulpturar av leire m.m.

Lærarar

Til toppen