A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Mitt nabolag

Mitt nabolag

Gjennom Gata mi kan du som innbyggar opprette meldingar som vert handsama av Årdal kommune. Her kan du rapportere eller sjå innspel fra innbyggarane i Årdal som gjeld t.d. hol i vegbana, dårleg strøing, manglande gatelys, brøyting m.m.

For å sikre seriøs handsaming i kommunen er det krav om at meldar legg inn fullt namn og kontaktinformasjon.

Ver merksam på at meldingane ligg ute offentleg og saker som er sensitive må ikkje meldast her.

Årdal kommune fjernar meldingar som inneheld sjikane av personar eller har innhald av upassande karakter.

Større kart

Alle registrerte saker

År:

Veke 34 2020

Veke 33 2020

Veke 32 2020

Veke 31 2020