A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Vikariat som pedagogiske leiarar

Vikariat som pedagogiske leiarar i desse barnehagane:

90% st. i Årdalstangen barnehage i barnehageåret 2017/18
100% st. i Einehaugen barnehage i tida 24.05.17 - 23.05.18
20%  st. i Einehaugen barnehage i 15.08.17 - 31.12.17.

Skriv også om det kan vera interesse for andre stillingar, dersom det vert interne rokeringar.

          

Me har ledig

Kvalifikasjonskrav
Godkjent utdanning som barnehagelærar eller anna relevant utdanning og praksis.

Personlege eigenskapar
som gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjonar vil verte vektlagte.

Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju.

For nytilsette i Årdal kommune er det ei prøvetid på 6 månadar.

Me tilbyr
- eit godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidarar.
- løns- og arbeidsvilkår etter HTA.
- gode pensjon- og forsikringsordningar (2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon)

Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta
kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.

Årdal  kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda
om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

Søknadsfrist    18.04.2017                                

Kontaktperson
Turid Natvik, Styrar i Årdalstangen barnehage, tlf: 45879408, mobil: 45879408, tna@ardal.kommune.no
Solveig Hunshammer, Styrar i Einehaugen barnehage, tlf: 45879337, mobil: 45879337, shu@ardal.kommune.no