A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Vikar dagleg leiar - SognLab AS

Sogn Lab

SognLab AS er eit lite, lokalt næringsmiddellaboratorium med 2 tilsette. Vi utfører analysar av drikkevatn, avløpsvatn og næringsmiddel hovudsakleg i vårt nærområde.
Då vår daglege leiar skal ut i permisjon, søker vi etter hennar vikar.

SognLab AS ligg i sentrum av Sogndal.
Våre aksjonærar er dei 8 kommunane i Indre Sogn.

Vi kan tilby :
 Ein triveleg arbeidsplass
 Spennande og utfordrande oppgåver
 Gode moglegheiter for kurs og etterutdanning
 Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP

Arbeidsoppgåver:
 Planlegge aktivitet og leie laboratoriet.
 Utføre laboratorieanalyser
 Kvalitetssikre og sende ut prøvesvar
 Kundekontakt
 Kvalitetsleiar
 Avdelingsingeniør/teknisk leiar mikrobiologi
 Oppfølging av selskapets økonomi
 Sakshandsaming for styret

Me søkjer etter ein person med :
 Minimum treårig relevant høgskuleutdanning
 Erfaring frå laboratoriearbeid
 Vilje til å arbeide med ulike typar dataverktøy
 Fleksibilitet
 Kreative og løysingsorientert eigenskapar
 Gode norsk kunnskapar, både munnleg og skriftleg

Me ynskjer tilsetjing 11. mars 2019. Vikariatet vil vare fram til og med august 2020. Frå september 2020 vil det vera ledig ein fast stilling som avdelingsingeniør/teknisk leiar kjemi.
Skriftleg søknad med CV sendes: SognLab AS, Parkvegen 17, 6856 Sogndal eller post@sognlab.no

Svarfrist: 20. desember 2018.

Ytterlegare opplysningar kan gjevast av dagleg leiar Gro Astri Jøsendal, tlf. 57 67 67 30