A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Vesteigane (Hanseskreda)

Hanseskreda

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Vesteigane (Hanseskreda)

Tiltaksnr

  10

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 0-70Profiler 70-180Profiler 180-250

Kart

 Skredsikring Vesteigane

Lengde

245 meter

Høgde

10 meter

Byggeår

1999

Føremål

Sikring mot snøskred

Oppbygging

Plastring i skredlaupet, stedlige massar

Kostnad

1 500 000 kr

Tilkomst

1 veg

Bilete

Tilsyn 1Tilsyn 2

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 07/501

 

Geolograpportar:

Rapport 1 (2002)