A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Bustad og eigedom/Veg

Veg

Årdal kommune si driftsavdeling utfører alle tenester knytt til forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale vegar og parkanlegg.

  • 1

Kommunen har som mål å sørgje for at det kommunale vegnettet har tilfredsstillande framkomst, både sommar og vinter.

Me skal legge vekt på tryggleik for vegfarande, god samfunnsmessig ressursutnytting og innanfor dei økonomiske råmene forvalte vegnettet.


Litt om vegar og økonomi
I Årdal er det 69,7 km kommunale vegar inklusiv gang- og sykkelvegar som kommunen har ansvar for. 


Snøbrøyting
Kommunen utfører all brøyting sjølve.

Du finn oss her.