A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Vassbugen (trinn 3)

Vassbugen (trinn 3)

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Vassbugen (trinn 3)

Tiltaksnr

 22

Profiler

Tverrprofil 10, 40, 70, 90            
Lengdeprofil

Kart

Skredsikring Vassbugen

Lengde

100 meter

Høgde

5 meter

Byggeår

 2011

Føremål

Sikring mot steinsprang

Oppbygging

Natursteinmur 3:1 bakkant, fylling 1:2 framkant

Kostnad

Kr.1.900.000,-

Tilkomst

1 veg

Bilete

Tilsyn1

 

Tilsyn:

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2014 - 2018 osv

 

Saksnr

 07/498

Geolograpportar:

Rapport 1(1967)

Rapport 2 (1969)

Rapport 3 (1972)

Framlegg til sikringstiltak 2009

Tips ein ven Skriv ut