A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Vassbugen (trinn 1-2)

Vassbugen (trinn 1 og 2)

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Vassbugen

Tiltaksnr

  7

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 0-160Profiler 160-370

Kart

 Skredsikring Vassbugen

Lengde

Ca. 370 meter

Høgde

4-5 meter

Byggeår

1970,1977

Føremål

Sikring mot steinsprang

Oppbygging

Stedlige massar, sprengstein

Kostnad

400 000 kr

Tilkomst

2 vegar

Bilete

Tilsyn 1Tilsyn 2Tilsyn 3

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 07/498

 

Geolograpportar:

Rapport 1 (1967)

Rapport 2 (1972)

Rapport 3 (1969)