A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Vassbrot i Hagavegen

Det er lokalisert eit vassbrot ved Hagavegen 43. Omkøyring vert skilta.
Arbeid med vassbrotet vert starta med ein gong.