A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Val til domstolane - offentleg høyring

Valnemda har forslag til val av meddommarar til tingrette, lagmansretten, jordskifteretten, skjønsmenn og forliksrådet for perioden 2017 - 2020.

Framlegget vert lagt ut på høyring og har du merknad til framlegget må det meldast til kommunen innan 15. juni.

Kommunestyret gjennomfører val 16. juni.


Framlegg til Årdal forliksråd 2017 - 2020:
Kjetil Straumsheim, leiar
Bjørg Svinø
Siv Enerstvedt 
vara:
Øyvind Lægreid
Wenche Larsen
Gunn Karin Bukve Skaret

Framlegg på meddommarar til tingretten:

8 kvinnner:
Rigmor Skrede
Bodil Helen Selland Nordnes
Mette Øvstetun Larsen
Therese Lægreid
Marian Teigen
Linn Moen
Veronica Øyre 
Hanne Moen Bakken

8 menn:
Andreas Bakken
Magnar Hovland
Hans Otto Tråi
Ernst Fykse
Dag Rune Stedje
Anders Lilleby
Egil Arne Svinø 
Geir Inge  Agledal

Framlegg på meddommarar til lagmannsretten:

4 kvinner:
Siv Enerstvedt
Anne Hæreid
Jane Grethe Stedje
Monica Vigdal

4 menn:
Sigmund Solvoll
Ørjan Loftheim
Paul Hestetun
Vidar Øygarden
 

Framlegg på meddommarar til Jordskifteretten:

4 kvinner:

Ingunn Skilbreidalen
Grethe Hovland
Liv Hansen
Wenche Larsen
 

4 menn:
Per Wilhelm Wold
Svein Magne Hestetun
Per Arne Elgsaas
Oddgeir Øren

Framlegg på Skjønsmenn:
Ole Bjarne Hovland
Endre Offerdal
Johanne Fredsvik
Grethe Hovland
Judit Solheimslid Linga
Siv Enerstvedt
John Normann Melheim
Magnar Hovland
Aleksander Øren Heen
Knut Olav Jevnaker
Jan A. Øyre


Merknad til framlegget skal sendast til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen eller på epost til postmottak@ardal.kommune.no innan 15. juni 2016.