A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Utstyrsbanken i sommar

Biblioteket er stengt frå og med måndag 23. juni til og med måndag 18. august.

Dersom ein ynskjer nytte seg av utstyret i utstyrsbanken i denne perioden kontaktar ein:

NAV v/ Marita Midtun, tlf.: 97 10 40 79