A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Utlysing av omsorgsbustader og ein trygdebustad

Utlysing av tre omsorgsbustadar ved Årdal bu- og omsorgssenter (50 kvm) og ein trygdebustad i Flotavegen 7E (67 kvm).

Det er ledig tre omsorgsbustadar ved Årdal bu- og omsorgssenter, og ein trygdebustad i Flotavegen 7E.

Nærare opplysingar om bustadane kan de få hjå:
Sakshandsamar Anne Lise Øy 57 66 50 88

Tenesteskildring for Årdal bu og omsorgssenter

Tenesteskildring for Trygdebustad

Søknadskjema: Eldreomsorg - søknad om tenester

Kan òg få søknadsskjema på tenestetorget rådhuset eller de kan ringa 57665220.

Frist for søknad på bustadane er 09.02.2015.

Søknad sendast til:
Årdal kommune
Statsråds Evensensveg 4
6885 Årdalstangen