A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Utlysing av omsorgsbustad og trygdebustad

Utlysing av to omsorgsbustadar ved Årdal bu og Omsorgsenter (50 kvm).
Utlysing av ein trygdebustad i Flotavegen 9 (67 kvm).

Søknadsfrist er 26.05.2015.

Nærare opplysingar om bustadane kan de få hjå:
Sakshandsamar Anne Lise Øy 57 66 50 88

Tenesteskildring trygdebustad
Tenesteskildring omsorgsbustad
Eldreomsorg - søknad om tenester

Søknadsskjema kan de få på tenestetorget Rådhus 1.

Årdal kommune tlf. 57 66 50 00
Statsråds Evensensveg 4-6
6885 Årdalstangen

Tips ein ven Skriv ut