A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Utlysing av ledig omsorgsbustad ved ÅBO

Søknadsfrist 18.03.2017

Årdal kommune lyser ledig:
1 leilighet på ÅBO (50km)
1 trygdebustad i Flotavegen (67 km)

Nærare opplysningar om bustadane kan de få hjå Pasientkoordinator Elin Eldegard
tlf 94143120

Søknadskjema under eldreomsorg for bustadane finn du på heimesida til Årdal kommun, under skjema eldreomsorg.

Søknad skal sendast til:
Årdal kommune, Statsråd Evensensvei 4. 6885 Årdalstangen