A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Utlysing av ledig omsorgsbustad ved Åbo

Årdal Bu- og omsorgssenter (ÅBO)

Søknadsfrist 7. august 2016

Årdal kommune lyser ledig:
1 leilighet ved ÅBO (50 kvm)

Nærare opplysingar om bustadane kan de få hjå:
Pasientkoordinator Elin Eldegard 57665088
Søknadsskjema for bustadane finn du på heimesida til Årdal kommune, eller på rådhuset.

Søknadsfrist er 07.08.2016.

Søknad sendast til:
Årdal kommune
Statsråds Evensensveg 4
6885 Årdalstangen