A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Uravegen

Uravegen

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Uravegen

Tiltaksnr

  14

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 0-20Profiler 20-70Profiler 70-100

Kart

Skredsikring Uravegen på Sognekart

Lengde

100 meter

Høgde

4 meter

Byggeår

2006

Føremål

Sikring mot steinsprang

Oppbygging

Jordkledning av skråning, muring (tørrmur)

Kostnad

400 000 kr

Tilkomst

1 veg

Bilete

Tilsyn 1Tilsyn 2

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 07/505

 

Geolograpportar:

Rapport 1 (2005)