A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Politikk/Nemnder og råd/Ungdomsråd

Ungdomsråd

Årdal UR skal fremja ungdommane sine interesser og tala deira sak i Årdal kommune.
Årdal UR skal gje politikarane i kommunen råd om handsaming av saker som vedkjem ungdom.
Årdal UR skal og ta opp saker som rådet meiner er viktig for ungdom i kommunen.

 

Ungdomsrådet i Årdal er samansett slik i perioden 2017-2018:

Leiar: Kine Vee Høl, 2017/2018
Nestleiar: Katrine Walaker, 2017/2018
Karoline M. Hjønnevåg, 2017/2018
Aurora Holsæter, 2017/2018
Silje Vetti Grøndal, 2017/2018
Kristoffer Loftheim, 2017/2018
Emil Hillestad, 2017/2019
Thea Nesse Molvik, 2017/2019

 

Ungdomsrådet er òg på facebook.