Ungdomsklubb

Motto:

  • Ein stad å lære
  • Å ha noko å gjera
  • Ein stad å være

Ungdomsklubben har  bordtennis og eigen kjøkenavdeling der vi lagar god mat kvar open kveld.

I tillegg kan du spele ulike spel på playstation på storskjerm.

Det er gratis å låne pc i klubben, samt alle andre aktivitetar.

Medlemskort for klubbåret kostar kr 100,-, og du har da gratis inngang. Er du ikkje medlem, koster det kr 10 kvar gong. Vi følgjer skuleruta når det gjeld opningstider.


Her er det utarbeidd eigen aktivitetsplan med ulike aktivitetar.

Tirsdagsklubben
I tillegg til den vanlege klubbdrifta har ungdomsleiaren ansvar for Tirsdagsklubben, som er eit tilbod til ungdom og vaksne med psykisk utviklingshemming. Tirsdagsklubben har medlemmer både frå Årdal, Lærdal og Aurland. Medlemskort kostar kr. 100,00.

Inngang: kr 10 kvar gong

Tirsdag er klubbkveld for psykisk utviklingshemma/funksjonshemma.

Opningstider

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS