A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Administrasjon/Samfunnstryggleik/Skredsikring/Tronteigen

Tronteigen

Tekniske data:

 

Tiltaksnavn

 

Tronteigen

Tiltaksnr

  13

Profiler

Oversikt over profilerProfiler 0-170Profiler 170-300

Kart

Skredsikring Tronteigen på Sognekart

Lengde

295 meter

Høgde

3,5 meter

Byggeår

1979

Føremål

Sikring mot steinsprang

Oppbygging

1 til 3,5 meter bakkant, stedlige massar

Kostnad

700 000 kr

Tilkomst

2 vegar

Bilete

Tilsyn 1Tilsyn 2Tilsyn 3

 

Tilsyn:

 

Inspeksjon

 

Lett inspeksjon kvart år som omfattar drenering og oppsamling av stein.
Hovudinspeksjon kvart 4. år dvs. 2006 - 2010 - 2014 osv

 

Saksnr

 07/504

 

Geolograpportar:

Rapport 1 (1979)

Notat 1 (1979)