A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Trafikktryggingspris Sogn og Fjordane 2017 - Framlegg til kandidatar

Logo Statens vegvesen

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Sogn og Fjordane delar årleg ut ein trafikktryggingspris.
Fristen for innsending av framlegg til kandidatar er 12. september 2017.

Aktuelle kandidatar til prisen er personar, grupper, lag/organisasjonar som har gjort ein særskilt innsats for trafikktrygging i Sogn og Fjordane.
Framlegget må vera grunngjeve.

Prisen er på kr. 25.000,- og diplom, og vert delt ut på fylkestinget 17. oktober 2017.
Frist for innsending av framlegg til kandidatar er 12. september 2017.

Framlegg til kandidatar sendast til:

Statens vegvesen Region vest v/FTU-sekretariatet.
Askedalen 4
6863 LEIKANGER
eller på
E-post: firmapost-vest@vegvesen.no