A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Tilsyn med fyringsanlegg

Feier

Minner om at feiarane går tilsyn på visse roder i Årdal og Lærdal i vekene 37 og 38.

Feiarane er pålagt å tilby tilsyn av fyringsanlegg i samsvar med forskrift om feiing og tilsyn av 01.01.2016.

Passar ikkje dagen for tilsynet, kan eigar avtale tid for tilsynet med å ringe feiarmestarens sitt kontor.
Telefon: 48 89 20 51 ( 08.00 – 12.00 )

Ønsker eigar ikkje tilsyn eller dette ikkje passar, kan han ved eigenerklæring gå god for at fyringsanlegget er inntakt og virkar som det skal, og ikkje forårsaker brann eller andre skader.

Det vil og bli tilsyn til hausten.

Visst ikkje tilsyn blir utført eller eigenerklæring utfylt bør ikkje ildstadane brukast.