A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Tidlegrøysting

valglogorådhuset

Måndag 9. september 2019 er det kommunestyre og fylkestingval. 

Har du ikkje høve til å røyste på valdagen eller i den ordinære perioden for førehandsrøysting, kan du kontakte kommunen og få tidlegrøyste fra 1. juli og fram til førehandsrøystinga startar 12. august. 

Tidlegrøysting er kun på Tenestetorget i rådhuset, ring 57 66 50 00 for å avtale tid som passar.

Du treng ikkje valkort, men ta med legitimasjon.

Ordinær førehandsrøysting startar 12. august og da vil det vere høve til å røyste begge stader.