A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Politikk/Val 2019/Tidlegrøysting

Tidlegrøysting

Tidlegrøysting vert gjennomført i perioden 1. juli til og med 9. august.

Dette er eit tilbod for dei som ikkje har høve til å røyste på valting eller i ordinær førehandsrøystingsperiode.  Røystestad er tenestetorget, rådhuset og det må avtalast tid på førehand for slik røysting.

Opningstid for tidlegrøysting er kl. 08.00 – 14.30.

Ring 57 66 50 00 for å avtale tid.

Tips ein ven Skriv ut