A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening

Tenestetorg

Rådhuset[4]
Inngangen til Rådhuset

Telefon: 57665000
Aud Andersen

E-post: aud.andersen@ardal.kommune.no

Lene Risløw
E-post: lene.rislow@ardal.kommune.no

Leiar for tenestetorget: Elin Heen
Telefon: 952 77 145
E-post: elin.heen@ardal.kommune.no

Besøksadresse
Statsråd Evensensveg 4, Rådhus I
6885 Årdalstangen

Tenesta omfattar:

 • Generell informasjon om kommunen og dei tenestene kommunen har
 • Utdeling av skjema
 • Informasjon om kven som er ansvarleg for saker som ikkje er lagt til tenestetorget
 • Vigsel
 • Kopiering
 • Tildeling og fornying av dør til dør transportkorta
 • Tildeling av parkeringsløyve for funksjonshemma
 • Sals- og skjenkeløyve
 • Sentralbord
 • Sal av bygdebøker
 • Utlån av kompostkvern og feiekost til skorstein/pipe
 • Oversikt over ledige stillingar i Årdal kommune
 • Ta turen innom eller ring Tenestetorget om du lurer på noko.

Hovudmålsettinga vår er å vidareutvikle og styrke det generelle tenestetilbodet brukarane kan få ved frammøte i Tenestetorget.

I tillegg vil utlegging av nettbaserte tenester og informasjon på Internett ha høg prioritet.