Trafikktryggleiksplan 2016 - 2022 (2026)

Denne planen er under revisjon. Den vil iløpet av 2024 bli splitta til to planar, Trafikktryggingsplan 2024 - 2030 og Hovudplan for veg 2024 - 2030.

Har du spørsmål?

Bjørn Indrebø
Leiar Utedrift
E-post
Telefon 95 89 17 30
Mobil 95 89 17 30