Standar for brøyting

Brøyting

Vegar og gater skal vera gjennombrøytte før snødjupna vert:
- Våt snø – 8 cm
- Turr snø – 12 cm

Brøytinga skal prioriterast etter:

Samlevegar (Farnesvegen, Storevegen osv.)

Dessutan mindre vegar i bratt lende

Adkomstvegar (mindre stikkvegar på flatt lende) vert brøytt etter at vegar med første prioritet er gjennombrøytte 

Første prioritet – gjennombrøytte før 06.00
(laurdag 07.00, søn- og heilagdag 09.00).


Gang/sykkelveg vert brøytt saman med tilstøytande veg. Skule-veg
likevel generelt prioritert som samleveg
Vegar og gater skal vera gjennombrøytte før snødjupna vert 8-12 cm 

Strøing

Er ikkje vegar framkommeleg for korrekt utstyret framkomstfartøy vil me komma og strø etter brøyting er gjennomført.


 

Har du spørsmål?

Oskar Seim
Oppsynsmann VAR/Utedrift
E-post
Mobil 958 37 040
Til toppen