Vasskvalitet og drikkevatn

Vatnet både frå vassverket i Øvre Årdal og på Årdalstangen kjem frå grunnvassbrønnar og kvaliteten er særs god.

Det er verdt å merka seg at kalsiuminnhaldet i vatnet ligg på mellom 5 og 7 mg/l. Vatnet er ikkje hardt så ein treng ikkje ekstra tilsetjing av salter i til dømes oppvaskmaskiner.

Vasskvaliteten vert testa kvar 14 dag.

Ynskjer du å sjå resultatet på alle vassprøvar kontakt oss gjerne.

Har du spørsmål?

Per Kristian Høgberg
Fagarbeidar teknisk - VAR
E-post
Mobil 468 18 032
Til toppen