Oppkopling til offentleg vatn og avløp

Har du overteke eit eldre hus og ynskjer å oppgradere/endre på avløpsanlegget må du søkja kommunen om dette. Det same om du nett har bygd deg nytt hus og ynskjer å kopla deg på kommunen sitt offentlege avløpsanlegg. I begge høva nyttar du følgjande skjema:

Sanitærabonnement - søknad/melding om endring

Har du spørsmål?

Ellen Petrine Fretheim
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø
E-post
Mobil 900 11 770
Til toppen