Bestilling av kaiplass

Fritidsbåtar, kontakt Sjøfronten tlf 57665800

Lastebåtar, kontakt Glenn Morten Hestetun tlf 57660122 Sognefjord Havneservice AS

Til toppen