Båthavna Årdal Sjøfront avgift

Havneavgift/havneleige kun vipps eller kontant.

Prisar båthavn
Teneste Pris
Pr. døgn inklusiv straum og vatn 150
Dusj pr. person i trimrom 40
Hankle 20
Vaskemaskin 75
Til toppen