SIMAS

I 2023 vil det bli endringar i renovasjon. Endringane vil skje gradvis, og det vil fortløpande komma informasjon. Innbyggarane i Årdal Kommune oppfordrast til å gå inn på Simas sine heimesider, for å sjå kordan heimesida ser ut og lese om Simas sine ordningar.

Sogn interkommunale miljø- og avfallselskap, SIMAS, er eit interkommunalt selskap, eigd av kommunane Aurland, Høyanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal. SIMAS vart stifta 20. mai 1994 og handsamar avfallet for omlag 28.000 innbyggjarar (14.000 abonnentar).

www.simas.no

Har du spørsmål?

Stine Ohrvik
Prosjektingeniør
E-post
Telefon 95 20 96 73
Til toppen