Heimekompostering

Driv du med heimekompostering kan du søka oss om reduksjon i renovasjonsavgifta.

 • Alle kan kompostere matavfall heime!
   
 • Den som ønskjer å få reduksjon i renovasjonsavgifta må inngå ein avtale med oss som går ut på at det ikkje skal kastast matavfall i restavfallet og at restavfallsdunken vert tømt kvar 14 dag. Du får restavfallsdunken bytta ut med ein ny dunk med orange lokk, og denne tømmast kun i partals vekene, og gitt dag for ditt området.

  Reduksjonen i renovasjonsavgifta er kr. 625,- inkl. mva. 

  Komposteringsavtale med Årdal kommune - manuell utfylling (DOCX, 207 kB)
   
 • Komposteringsbinge kan kjøpast av kommunen. Prisen er sett til kr. 2 750,- inkl. mva. (Årdal kommune må betale kr. 3 750,- for bingen!)

  Fyll ut bestillingsskjemaet.

  Årdal kommune kjøper komposteringsbingane gjennom SIMAS.

  For den som ønske å kjøpe komposteringsbinge vert desse utkøyrt så snart vi får dei frå SIMAS. Noko leveringstid må påreknast!

Forskjellege heimekomposteringsløysningar

Komposteringsbinge

Årdal kommune tilbyr ein god pris på kompostbinge, Separett Kompen, som du kjøpar gjennom oss. Kompostbingen er isolert for heilårsbruk og produsert i miljøvennleg resirkulerbar polyetylen plast. Den er svanemerka og har 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil. Ta kontakt for pris og meir informasjon.

Årdal kommune godkjenner òg andre varmkompostbingar.

Bokashi

Bokashi-bøtta kan erstatte varmkompostdunken for å ta imot organisk hushaldsavfall, men føresetnaden er at ho seinare vert tømt i ein aktiv kompostranke eller i ein komposteringsbinge. Årdal kommune gir same reduksjon i avfallsgebyret for dei som vil satse på Bokashi.

Har du spørsmål?

Stine Ohrvik
Prosjektingeniør
E-post
Telefon 952 09 673
Til toppen