Informasjon om tømming

Restavfall og papiravfall

Vi har kommunal innsamlingsordning for restavfall og papiravfall etter faste dagar. Restavfall vert henta ein dag i veka og papiravfall vert henta ein dag i månaden.

Renovatøren er kommunen sin avfallskalendar  (PDF, 275 kB) der du får full oversikt på når avfallet vert henta og korleis du skal sortere det. Sjå sortering sidene våres for informasjon om kva du skal sortere, kordan du gjere det og kva som skjer med avfallet etter det er henta.

Bobil

Årdal kommune har ikkje ein offentleg tømmestasjon i kommunen.