Informasjon om tømming

Vi har kommunal innsamlingsordning for restavfall og papiravfall etter faste dagar. Restavfall vert henta ein dag i veka og papiravfall vert henta ein dag i månaden.

Renovatøren er kommunen sin boskalendar  (PDF, 254 kB) der du får full oversikt på når boset vert henta, kva som kan leverast og kvar du kan levere sjølv.

Til toppen