Treng du arbeidsretta oppfølging?

Kvalifiseringsprogram (KVP) / tiltak for å kome i jobb.

Kven kan få tilbodet?

Kvalifiseringsprogrammet er eit tilbod for personar mellom 18-67 år som treng tett oppfølging, opplæring og arbeidstrening for å koma i aktivitet og arbeid.

Kva kan du få hjelp til?

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å koma i ein slik situasjon, kan kvalifiseringsprogrammet vera eit godt tilbod. Her finn du meir informasjon om kvalifiseringsprogrammet.

For å avklara om kvalifiseringsprogrammet eller andre tiltak gjennom NAV kan vere aktuelt for deg bør du ta kontakt med rådgjevaren din eller avtale ein time ved NAV-kontoret. For meir informasjon om ulike verkemiddel gå til : Oppfølging og tiltak for å komme i jobb.

Til toppen