Om oss

Råd, rettleiing og opplysning

Alle offentlege kontor har plikt til å rettleia om si eiga verksemd. Nav-kontoret har i tillegg ei utvida plikt til å gje deg opplysing, råd og rettleiing ut over eige fagområde for å bidra til å løysa eller førebyggja sosiale problem. Dersom NAV-kontoret ikkje kan gje slik hjelp, skal me om mogleg visa til nokon som kan gje slik hjelp.

For meir informasjon om kva NAV kan bistå med og dei ulike ytingane

Ta kontakt med NAV Årdal for å bestille time.

Dersom du alt har ein rettleiar , kontaktar du rettleiaren digitalt i aktivitetsplanen din ved behov.

Du kan og ringja NAV kontaktsenter (ope mellom kl. 08:00 – 15:30):

Generelle NAV telefonar
Spørsmål til Telefonnummer
Spørsmål om dei fleste ytelsar 55 55 33 33
Spørsmål for arbeidsgivarar 55 55 33 36
Spørsmål om pensjon 55 55 33 34


Opningstider for NAV Årdal:

Nav Årdal - Opningstider
Dag Tid
Tysdag 10:00 - 12:00
Torsdag 10:00 - 12:00
Til toppen