Introduksjonsprogrammet

Som flyktning i Årdal har du rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet vårt.

Introduksjonsprogrammet består av opplæring i norsk, samfunnskunnskap og praksis i ei bedrift. Du kan lese meir om introduksjonsprogrammet her.

Introduksjonsprogrammet vårt består av undervisning på Vaksenopplæringa i Årdal og praksis i ei bedrift tilpassa deg. Målet med programmet er at du skal få opplæring og delta på tiltak som gjer deg klar til vidare utdanning eller jobb.

Som deltakar i introduksjonsprogrammet har du rett på introduksjonsstønad.

Har du spørsmål?

Veronika Bjørnerud
Rektor
E-post
Telefon 459 79 529
Til toppen