Flyktningtenesta

Flyktningtenesta er plassert ved NAV Årdal på Årdalstangen, og me har ansvar for å følgje opp flyktningar i Årdal kommune.

Me arbeider med å busette det antal flyktningar som kommunestyret vedtek at kommunen skal ta imot kvart år. Me tilbyr oppfølging av deg og familien din, ut frå dykkar behov. Hjå oss kan du få oppfølging med til dømes jobb, utdanning, bustad, fritid, økonomi og familie.

Har du spørsmål?

Ann Iren Hunderi
Fagleiar flyktningkontoret
E-post
Telefon 404 01 834
Til toppen