Viktig informasjon om koronaviruset

Flyktningtenesta

Flyktningtenesta i Årdal kommune er plassert hjå NAV Årdal på Årdalstangen.

Me er to tilsette. Me arbeider med å busette det antal flyktningar som kommunestyret vedtar at kommunen skal ta imot kvart år. Me tilbyr oppfølging av deg og familien din, ut frå dykkar behov. Hjå oss kan du få oppfølging med til dømes jobb, utdanning, bustad, fritid, økonomi og familie.

Har du nokon spørsmål kontakt ein av oss under.

Har du spørsmål?

Marita Midtun
Sakshandsamar NAV - Flyktningtenesta
E-post
Telefon 971 04 079
Ann Iren Hunderi
Fagleiar flyktningkontoret
E-post
Telefon 404 01 834
Til toppen