Generelt om brannberedskap

Brannberedskapen har ansvaret og ivaretek brannvesenet sin direkte innsats ved brann, ulykker og akutt forureining i regionen.

Har du spørsmål?

Gaute Johnsgaard
Brannsjef
E-post
Mobil 901 16 265
Svein Ove Åmås
Branninspektør
E-post
Mobil 975 78 490
Til toppen