Høyring og kunngjeringar

Her vil du finne oversikt på saker som er ute på høyring eller kunngjering av saker som er til lagt ut til offentleg ettersyn med meir. 

Høyring: Samfunnsplan 2022-2030 Teknologi og miljø inn i framtida

Formannskapet har i møte 7. april vedteke å legge utkast til ny kommuneplan samfunnsdel for Årdal,  «Teknologi og miljø inn i framtida», ut på offentleg høyring, i tråd med PBL § 11-14.

Høyringsdokument

Høyringsfrist 23. mai 2022.

Høyring: forskrift om godtgjersle til folkevalde i Årdal kommune

Formannskapet har i møte 12. mai vedteke å legge ut på høyring lokal forskrift om godtgjersler, permisjonar m.m. til folkevalde i Årdal kommune.
Høyringsfrist 2. juni.

Høyringsdokument

Til toppen