Årdal Eldreråd

Eldrerådet er eit rådgivande organ for kommunen. Rådet skal få alle saker som gjeld levekår for eldre til handsaming.

Saksdokument skal bli lagt fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene. Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem dei eldre i kommunen. Saker som gjeld enkeltpersonar skal rådet ikkje handsame. 

Medlemer:

Steinar Drægni (leiar)
Odveig Borlaug (nestleiar )
Oddgeir Øren
Odd Øvregard
Ida Thune

Varamedlemer:

Patricia Seglem
Lars Røysi
Liv Moen
Inge Moen
Aud Hjelle

Politisk representant:

Hilmar Høl
Personleg vara: Anne Kauppi

Regjeringa har laga ei omfattande rettleiing for eldreråd.

 

Har du ei eller fleire saker du ynskje Årdal Eldreråd skal sjå på for deg så send den inn til oss.

Fyll ut elektronisk skjema

Har du spørsmål?

Lene Risløw
Konsulent tenestetorget
E-post
Telefon 404 03 397
Til toppen