Viktig informasjon om koronaviruset

Kommunal informasjon om korona. Information about corona in other languages.

- Vaksinetelefon 989 06 097 open måndag til fredag 08:00 - 12:00 og 13:00 - 14:30
- Bestille time for test 57 66 53 90 (testing måndag, onsdag og fredag kl. 13.00 kvar veke)
- Koronatelefon 901 11 630 (ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00)

            Informasjonsmeldingar Status vaksinering i Årdal

Lokalhistorie

I lokalhistoriesamlinga til biblioteket kan du finne bøker, fotografi, filmar, artiklar, årbøker og lokalhistoriske oppgåver med mykje informasjon om Årdal og bygdene rundt.

Stadig meir blir tilgjengeleg via Nasjonalbiblioteket sitt nettbibliotek. Det er mogeleg å søkje på t.d. aviser, bøker, bilete, handskrifter, radio og film. Her kan du søkje i nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket har laga video som viser korleis ein kan orientere seg i avisene og bøkene deira, og lure teknikkar for å finne fram som slektsforskarar.

Video: Nettbiblioteket for slektsforskere 

Årdal sogelag sit på mykje informasjon om Årdal si historie. Dei gjev mellom anna ut medlemsbladet «Årdal før og no», som har artiklar om stort og smått frå Årdal si historie.

Andre nettstadar

Arkivportalen – nasjonal  på tvers av arkivinstitusjonar sine katalogar

Arkivverket – Riksarkivet og statsarkiva

Digitalarkivet – inneheld folketellingar, kyrkjebøker, emigrantprotokollar mm.

Digitalt museum – dei kulturhistoriske musea si formidlingsløysing for foto, gjenstandar og kunst.

Gravminner – finn slektningar etter år 1900.

Fjognedok –  bibliografisk database med registrert lokalhistorisk litteratur frå Sogn og Fjordane gjeve ut frå 1865 til i dag.

Kulturminnesøk – finn informasjon om over 170 000 kulturminner og kulturmiljø

Kultursøk – felles søk til digitalisert skriftleg materiale frå heile landet

Lokalhistoriewiki – wiki med lokalhistoriske artiklar skrivne av frivillige

Sogn og Fjordane fylkesarkiv – kjelder til den lokale historia for fylket, bl.a. foto, fylkesatlas og kulturhistorisk leksikon

Universitetsmusea sine samlingsportalar

Har du spørsmål?

Årdal Bibliotek
E-post
Telefon 469 15 647
Til toppen