Prisar for opphald

Opphald i institusjon

Opphald i institusjon
Kortidsopphald Pris
Døgnopphald kr. pr. døgn 180,-
Dag-/nattopphald, kr. pr. opphaldsdøgn 100,-
Langtidsopphald
Forskrift om vederlag for institusjon mv av 26.04.95

Vederlagsforskrifta gjeld ikkje for dei som kun er på korttid. For dei som har opphald ved korttidsplass på ÅBO i påvente av langtidsplass i sjukeheim, vil vederlagsforskrifta gjelde.

Til toppen