Miljøretta helsevern Indre Sogn

Miljøretta helsevern Indre Sogn (MHV) er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Vik, Årdal, Aurland, Lærdal, Luster og Sogndal. MHV består av to fast tilsette ingeniørar og fire kommuneoverlegar.

Heimesida til Miljøretta helsevern (Sogndal kommune)

Aktivitetsplan for Miljøretta helsevern (PDF, 177 kB)

Til toppen