Viktig informasjon om koronaviruset

Legevakt og naudnummer

Årdal - Lærdal - Aurland samarbeidar om ei legevaktordning som er open heile døgnet, alle dagar. Ring 116 117Merk: Alle telefonsamtalar til 116 117 blir tatt opp og loggførte.

Ved akutt, alvorleg sjukdom eller skade: Ring 113

Dersom du ikkje er alvorleg eller akutt sjuk/skadd, ta kontakt med fastlegen din i kontortida.

Du finn oss, ved Lærdal Medisinske Senter (LMS):

Til toppen