Endre fastlege

Du kan sjølv finne og endre til ynskja fastlege, dette må du gjera på helsenorge.no. Dersom legen du ynskjer ikkje er ledig, kan du setje deg på venteliste.

Helse Norge si side for bytting av fastlege

Oversikt over fastlegar i Årdal

Til toppen